Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

FEJTKOVÁ Soňa
Narození / Birth: 12 Sep 1924 

Rodičové / Parents
FEJTEK Vratislav ()
LINKOVÁ Ludmila (8 Jun 1893 - 1977)

Sourozenci / Siblings
FEJTKOVÁ Soňa (12 Sep 1924 - )

Vdaná za / Marriage To ZITA Ing. Ladislav (19 Jan 1921 - ) oo 12 Jan 1949 Poznámky / Notes Děti z manž. s / Children by ZITA Ing. Ladislav 19 Jan 1921 -
ZITA MUDr. Vratislav ()
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006