Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

BOLŠANOV Viktor

Rodičové / Parents
BOLŠANOV Oleg (1912 - 1943)
BORISOVÁ Miroslava (1918 - )

Sourozenci / Siblings
BOLŠANOV Viktor ()

[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006