Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

BOLŠANOV Oleg
Narození / Birth: 1912 
Úmrtí / Death:    1943 


Ženatý s / Marriage To BORISOVÁ Miroslava (1918 - ) oo Poznámky / Notes Rodičové / Parents BORISOV Viktor (17 Jan 1894 - 1934) LINKOVÁ Anežka (30 Nov 1899 - ) Děti z manž. s / Children by BORISOVÁ Miroslava 1918 -
BOLŠANOV Viktor ()
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006