Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

HAINOVÁ Ing. Ivana


Vdaná za / Marriage To SOUKUP Mojmír () Poznámky / Notes Rodičové / Parents SOUKUP Blahoslav (19 May 1921 - 3 Apr 1994) FILSAKOVÁ Marie (23 Jan 1920 - 20 Feb 2005) Děti z manž. s / Children by SOUKUP Mojmír
SOUKUPOVÁ Lenka () SOUKUP Jan ()
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006