Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

PROVAZNÍKOVÁ Anna

Rodičové / Parents
PROVAZNÍK Jan ()
MAKALOVÁ Františka ()

Sourozenci / Siblings
PROVAZNÍKOVÁ Anna ()

Vdaná za / Marriage To SKLENAŘÍK Josef (9 May 1851 - ) oo Poznámky / Notes Rodičové / Parents SKLENAŘÍK František () KRAPINOVÁ Rosalie () Děti z manž. s / Children by SKLENAŘÍK Josef 9 May 1851 -
SKLENAŘÍKOVÁ Marie (17 Oct 1879 - )
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006