Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

____ Kateřina


Vdaná za / Marriage To ČERNÝ Václav () oo Poznámky / Notes Děti z manž. s / Children by ČERNÝ Václav
ČERNÁ Marie ()
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006