Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

SKLENAŘÍKOVÁ Marie
Narození / Birth: 17 Oct 1879 Hroznice č.10 okr. Kutná Hora

Rodičové / Parents
SKLENAŘÍK Josef (9 May 1851 - )
PROVAZNÍKOVÁ Anna ()

Sourozenci / Siblings
SKLENAŘÍKOVÁ Marie (17 Oct 1879 - )

Vdaná za / Marriage To VITNER Adolf (27 Mar 1850 - ) oo Poznámky / Notes Rodičové / Parents VITNER Václav () KREJČOVÁ Marie (6 Jan 1816 - ) Děti z manž. s / Children by VITNER Adolf 27 Mar 1850 -
VITNER Václav () VITNEROVÁ Vlasta () VITNER Alois () VITNEROVÁ Jindřiška () VITNER Jindřich (30 Mar 1910 - 12 Aug 1976)
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006