Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

BUCHART Lubomír

Poznámky / Notes
z Nové Paky


Ženatý s / Marriage To LINKOVÁ Hana () Poznámky / Notes Rodičové / Parents LINKA Václav (19 Aug 1927 - 26 Apr 2001) LINKOVÁ Jaroslava () Děti z manž. s / Children by LINKOVÁ Hana
BUCHART Petr () BUCHART Luboš ()
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006