Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

SOUKUPOVÁ Lenka

Rodičové / Parents
SOUKUP Mojmír ()
HAINOVÁ Ing. Ivana ()

Sourozenci / Siblings
SOUKUPOVÁ Lenka ()
SOUKUP Jan ()

Vdaná za / Marriage To JANEČEK Tomáš () Poznámky / Notes
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006