Rodokmen - 717 osob - Family Tree - 717 persons


Filsak & Füllsack


Osobní list / Individual


Příjmení / Surnames Osoby / Persons < Předchozí / Previous Následující / Next >

FILSAK Ing. Jaromír

Rodičové / Parents
FILSAK Ing. Jan ()
VITNEROVÁ Hana ()

Sourozenci / Siblings
FILSAK Ing. Jaromír ()
FILSAK Jan ()

Ženatý s / Marriage To BLÁHOVÁ Jitka () Poznámky / Notes Rodičové / Parents BLÁHA Josef () SVOBODOVÁ Danuše () Děti z manž. s / Children by BLÁHOVÁ Jitka
FILSAK Vojtěch () FILSAKOVÁ Pavlína ()
[Zpět / Home]

Released: 7.10.2006