line

Filsak & Füllsack

line

Seznam osob

List of persons

Legenda


Legend


Osoby již zařazené do rodokmenu.
V
Persons already filed into family tree.
Osoby vyhledané na internetu, o kterých nemám zatím žádné jiné informace. Neznáte někoho z nich?
?
Persons, I have found. I haven't got another information about them yet. Do you know anybody of them?

Obsah


Contents


Česká Republika Czech Republic
Jižní Čechy
Východní Čechy
Praha
Střední Čechy
Severní Čechy
South Bohemia
East Bohemia
Prague
Central Bohemia
North Bohemia
Slovenská Republika
Rakousko
Německo
Francie
Velká Británie
Kanada
USA
Slovakia
Austria
Germany
France
UK
Canada
USA


Česká Republika


Czech Republic


Jižní Čechy

South Bohemia

V Filsak Josef, TRUHLÁŘSTVÍ KONSORCIUM FLN, Nádražní 430, Pacov, tel. 0365/442270
V Filsak František, 94 Cetoraz 394 11, 44 35 68
? Filsak Jan, ...obec Kámen u Pacova, řídící Filsak na místní škole, asi v 50tých letech... [Karel Filsak z Pelhřimova]
...Na škole v Kameně skutečně působil koncem čtyřicátých let a v padesátých letech jako řídící učitel pan Jan Filsak. Sám jsem k němu jako žák 4. - 5. třídy tehdejší národní školy v letech 1947 - 1949 docházel do hodin hry na housle. Vím také, že do Kamena přišel ze zrušené školy v Dobré Vodě a že jeho paní byla dcerou předcházejícího řídícího učitele v Kameně Jana Vašíčka. (Viz rodinný hrob na hřbitově v obci Věžná)... [prof. Jaroslav Zíka, pelhřimovské gymnázium, 8.11.1999]
? prof. Filsak, středoškolský profesor v Pelhřimově, +~1970, [strýc Miroslav byl v Pacově na vojně].
...V 2. pol. 60. let učil prof. Filsak na pelhřimovském gymnáziu. Jeho osobní spis by se měl nacházet ještě v archivu gymnázia, který spravuje prof. Jaroslav Zíka ... [paní ředitelka muzea v Pacově, v červenci 1999]
...Nemohu potvrdit Vaši informaci týkající se působení prof. Filsaka na pelhřimovském gymnáziu. Sám na této škole učím sice až od roku 1970, ale v Pelhřimově bydlím od druhé poloviny šedesátých let a všechny středoškolské učitele, kteří v uvedené době působili na gymnáziu či na dalších středních školách, jsem znal a znám osobně. S tímto jménem v souvislosti s učitelským působením jsem se zde nikdy nesetkal... [prof. Jaroslav Zíka, pelhřimovské gymnázium, 8.11.1999]
V Filsak Karel, B.Němcové 1941 Pelhřimov 393 01, 23994

V Filsak Čestmír Jihlava Kollárova 42, 586 01
V Filsak Radomír Jihlava Sokolovská 33 , 586 01
V Filsak Radoslav Jihlava Žižkova 83 , 586 01, FILSAK RADOSLAV, VODA TOPENÍ PLYN U větrníku 3 Jihlava 7310927

V Filsak Zdeněk Řásná u Telče / Praha, Jakutská 3, 100 00 Praha 10
Filsaková Dobroslava Řásná 51, 588 56 Telč, tel. 066/73 79 486, http://risc1.numis.nwu.edu/ftp/pub/TOMS.html Fullsource for module 620 from package TOMS. +C,cacm,619,6,10,October,1963,Z. Filsak and L. Vrchovecká(ý)

? ...Něco je/bylo v Palupíně u Jinřichova Hradce... [Zdeněk Filsak, Řásná u Telče]
V Füllsack Karel, Strmilov 324, 378 53
V Filsak Jaroslav Člunek 92, 378 61
V Filsak Jaroslav Kunžak Bystřická 404, 378 62
?Filsak Jan, radní v katastrální obci Příbraz, je podepsán dne 14.6.1924 pod listem domovským Františka Filsaka *21.12.1907 v Příbrazi. [originál dokumentu]

V Filsak Josef, http://www2.envi.cz/jhzpravodaj/valky5.html Zpravodaj: student z Jindřichova Hradce, zatčený po 17. listopadu 1939 a vězněn v koncentračním táboře.
V Filsak Radomír, Jindřichův Hradec sídl.U nádraží 790, 377 01 , (18.7.1999: Na této adrese nikdo takový nebydlí.)
? Růžena Fülsacková,*16.5.1897, +26.12.1978 Jindřichův Hradec, manžel: Rudolf Jelínek, *1884 Lásenice, +1948 Jindřichův Hradec, muzikant u vojenské hudby J.Hradec, syn: Ing. Jiří Jelínek, snacha: Jiřina Vondráčková, vnuk: Ing. Jiří Jelínek, CSc., jeho žena: Bc. Daniela Buďová, pravnučky: Lenka Jelínková, Tereza Jelínková
? Ing. Petr Füllsack,*15.5.1945 , Jindřichův Hradec Řečička 755 / III, 377 01, (18.7.1999 nebyl nikdo doma, ani se nedivím, v takovém vedru) , Listy Jindřichohradecka: číslo ze dne http://www.tamtam.cz/press/Vyb/990211Zemedelstvi.html 11.02.1999 a  http://www.anopress.cz/press/Vyb/990325Zemedelstvi.html 11.02.1999: Petr Füllsack , ředitel společnosti Jindřichochradecká a. s., Bohemia Vitae, (živočišná výroba)
V Füllsack Zdeněk Jindřichův Hradec Pravdova 878 / II, 377 01 (18.7.1999 nebyl nikdo doma, ani se nedivím, v takovém vedru)
V Füllsack Jan Jindřichův Hradec sídl. U nádraží 950 / II, 377 01
Lenka, xfull01(q)vse.cz, [ lide.atlas.cz, 5.10.1999]

V Füllsack Vlastimil Ing. Rodvínov 51, Jindřichův Hradec 377 01, vfull(q)iol.cz
V Füllsack Vlastimil Rodvínov 75, Jindřichův Hradec 377 01

V Füllsack Vlastimil Jarošov nad Než. 165, 378 41, http://www.csst.cz/souteze/soutez03-vyherci083.htm Výherní listina Roční soutěže ČS-stavební spořitelny: Vlastimil, Markéta
V Füllsacková Iva Jarošov nad Než. 185, 378 41
V Füllsacková Věra Mgr. Jarošov nad Než. 5, 378 41
V Fulsak Jan, střelec, 1921 (evid. číslo ve Voj. hist. archivu), 21 (číslo pluku), 1891 (rok naroz), Jarošov - Jindř. Hradec (příslušnost) [Vojenský historický archiv: Seznam francouzských legionářů]

V Filsaková Marie Kamenice n.L. 394 70 Masarykova 439
V Olga Füllsacková, Těptín 850, 251 68, Kamenice, IČO: 48701955

V Filsak Čestmír Třeboň Na kopečku 319, 379 01
? Filsaková Olga Třeboň Chelčického 1, 379 01

? Filsaková Marie České Budějovice Bezdrevská 27, 370 01
V Filsaková Helena České Budějovice, Matice školské 2, 370 01, tel: 038 / 6357792
Filsak Čestmír: "Můj děda se jmenoval Leopold Filsak, údajně jeho praděd se psal Fülsack a nechal jméno počeštit. Bližší informace by mohla podat má teta: Jůnová Miluše, Kunžatecká 296, 378 53 Strmilov."
? Filzak Jaroslav, České Budějovice, *8.1.1932
? Filzak, /czech/ckoop_zd.php KOVOSVIT MAS, a.s. Sezimovo Ústí, zámečnická dílna, filzak(q)kovosvit.cz


Východní Čechy East Bohemia

V Filsak Jan Ing., Jičín, Lošťákova 886, JAK POKRAČUJÍ PRÁCE NA REKONSTRUKCI ZÁMKU Staré Hrady: 782, 791
V Filsak Miroslav, Jičín Denisova 555
V Filsak Jiří, MUDr. - Seliger, Václav: http://ciks.vse.cz/ciks/download/www36win.txt Působení chladu na lidský organismus. Příručka pro zimní táboření, horolezectví a Horskou záchrannou službu. (1952)
V Filsaková Drahomíra, 125 Ohrazenice 311784 , 511 01
maminka manžela: Hana Mandíková, Václavská 380 (sídliště), Velké Popovice, tel. 0204/66 58 20, "... Náš rod Filsaků pochází z Votic u Tábora (nemyslela Vodici u Pacova?). Děda Filsak žil jeden čas ve Francii. Zemřel, když byl mému synovi Pavlovi, který nyní bydlí v Ohrazenicích, jeden rok. Manžel, Stanislav Filsak, již nežije, byl jediné dítě druhého manželství. První manželství: Jan, Marie a Jiří. Jan: za války letec v Anglii, později si nechal změnit jméno na "Nový", bydlel v Karlových Varech. Marie (provdaná Dolejší) bydlí (bydlela) ve Vojkovicích u Karlových Var, byla "žijící kronikou", psala nějakou knihu. Jiří: bydlel v Chocni a má dva syny. Asi tak před 20 lety byla v pražském telefonním seznamu jen nějaká MUDr. Filsaková z nemocnice Pod Petřínem, která má syna..."[4.7.1999]

? Filsak Jiří, Sv. Čecha 517, 503 46 Třebechovice pod Orebem, 5592786, filsak(q)agrodat.cz, [ http://lide.pinknet.cz/ Jiří Filsak, Agrodat Cz, a.s., vedoucí střediska Kostelec nad Orlicí, Komenského 538, Osobní stránky, kostelec(q)agrodat.cz


Praha Prague

V Filsak Karel Ing.arch., Praha 1 Úvoz 11, /arch17_98/obsah.htm Barrandovský most: Karel Filsak a Karel Filsak ml., Seznam všech architektů, http://www2.envi.cz/~gvn/vstudent.htm Významní studenti. "... Dočetl jsem se v zářijovém vydání časopisu "Architekt" ze můj bývalý šéf (v době Pražského jara) a velmi dobrý človek, Ing.arch. Karel Filsak (*1917) zemřel 2.července 2000. Jeho manželka (Mudr. Eva F.) je mrtva již nějakých snad pět let. To jsem se dočetl v knize o současných českých architektech, pod heslem "Filsak". Jeho syn, také architekt a Karel, se narodil v roce 1944 a snad stále žije na Hradčanech. ..."[kaja(q)dingoblue.net.au, Dr. Karel Slavíček, 9.11.2000]
V MUDr. Eva Filsaková, "... asi před dvaceti lety (~1980) v Motolské nemocnici ..."
V Filsaková Jana, Loretánská 21 Praha 1 Hradčany, tel. 02/20 51 52 82
V Filsak Václav Ing.arch., Praha 6 Čistovická 43 / 355 , 160 00
V Filsak Jan Mgr.A., *4.10.1962, Praha 6 Talichova 2054 / 3 , 160 00
V Filsak Milan, Praha 6 Čistovická 355 , 160 00
V Filsak Milan, Praha 5 Hábova 1563 , 150 00, tel. 02/56 16 881
V Filsaková Vlasta, Praha 10 Holandská , 100 00
? Filsaková Stanislava, Praha 2 Bělehradská 190 , 120 00, tel. 02/69 24 449
? Akad. Ing. Arch. Beryl Filsaková, Na Petynce 90/151, 16900 Praha 6, IČO: 48573868

V Füllsack Karel Ing., Praha 4 Výletní 359, 140 00
V Füllsack Jindřich Ing., Praha 5 Geologická 1 / 991, 150 00. Syn David umí dobře házet šipky, http://web.telecom.cz/mp-trend/zebr_d.htm
? Füllsacková Lucie, Libčice nad Vl. Chýnovská 596, 252 66


Střední Čechy Central Bohemia

V Filsaková Jitka, 29 Grunta, 280 02 Kolín 2, 763161, František Filsak


Severní Čechy North Bohemia

V Tomáš Füllsack, *6.9.1953, Teplice Palackého 2884, 415 01, Füllsack spol. s r.o., provádění staveb, jejich změn a odstraňování, Lelov 1, 417 63 Žalany
Zuzana, updown98(q)yahoo.com, [ http://lide.pinknet.cz/ Seznam: Lidé, 29.9.1999]
Tomáš, Gymnázium Duchcov - Maturitní ročník /gymnazium/a199798.asp 1997/98, 7.A
V Ing. Lumír Füllsack, *5.4.1970, Teplice, K.Čapka 22


Slovenská Republika


Slovakia? David Filsák, 1994-1998, Súkromná obchodná akadémia, Svätého Štefana 36, 943 01 Štúrovo


Rakousko


AustriaV Dr. Manfred Füllsack, manfred.fuellsack(q)univie.ac.at, mailbox.univie.ac.at, Social Scientist and Lecturer at the University of Vienna, Gruenentorg. 31/12, Wien A-1090, Austria: "... And i also would ask you to give on my greetings to all the Filsaks, Fullsacks and Füllsacks you find. With best regards from Vienna, Manfred Füllsack ..."
V Füllsack Heinrich, Elfriede, Krankenpfleger, Wördern, Meiseng 11 3423 St. Andrä-Wördern
V Mathilde Filsak, Lindengen Str. 47, Wien, Frizeur und Peditmacher (hairdresser and wig-maker).
? Rudolf Füllsack, /service/goa/geschaeftsbericht/98servic.html ORF Wien, Kuratorium, Zentralbetriebsrat
[ http://www.etb.at/, http://in-133.infospace.com/intldb/people.htm
? Filsak Margarete 12, Andreseng 19, Stg 46 ,Wien 1120 Phone: 0222-6727924, Adresát neznámý, neúplná adresa / Undeliverable, insufficient address
? Filsak Christina 5, Bacherpl 4, Stg 11, Wien 1050 Phone: 0222-5454424
? Mag. MAIR Gottfried, Bundesrealgymnasium Imst, Füllsack, privat: Jakob-Kopp-Straße 4, A-6460 Imst, deutch, Fuellsack, english. Abbreviations (school types in Austria): HS, HAK, BRG - secondary schools, VS - primary schools
? Füllsack Alfred, 22. Bez, Schierg 6 1220 Wien
? Füllsack Sylivia, 22. Bez, Schierg 6 1220 Wien
? Füllsak Elfriede, 15. Bez, Preysingg 40 1150 Wien
? Füllsack Erwin, Margarete, Wr Neustädter Str. 48 2524 Teesdorf
? Füllsack Wilma, Leopold Figl-Str. 1, Stg 1 2524 Teesdorf
? Füllsack Maria, Petergstammstr. 7 8790 Eisenerz
? Füllsak Reinhard, Waldmeisterstr. 4 8790 Eisenerz


Německo


GermanyV Füllsack Friedrich, Maria Elisabeth, Fillsack Berta from Flurstedt
[ Ahnentafel Beate]
V Filsak Rosemarie, (02202) 58042, 51469 Bergisch Gladbach, Thüringer -14
V Dr. Gunther Filsak, MS-Operator am Finnigan MAT H-SQ 30., Institut für Organische Chemie II, Köln, gfilsak(q)dvo.de
V Filsak Elke, http://www.mpiz-koeln.mpg.de/~martini/group.html homepage, filsak(q)mpiz-koeln.mpg.de
V Fillsack Alfred (06049) 436 63699 Kefenrod Jahn-1, Evangelisches Dekanat Büdingen, [http://www.dike.de/oberhessen/dekbued.html] Alfred-Fillsack(q)t-online.de

[ http://www01.teleauskunft.de/cgi-bin/tron.cgi]
? Filsak Gerd (0214) 61369, 51371 Leverkusen Olof-Palme -5,
? Filsak H. (0214) 401207, 51373 Leverkusen, Albert-Einstein -46
? Fillsack (0251) 526287 Betreuungsbüro 48153 Münster Süd-26
? Fillsack (0251) Fax 526724 Betreuungsbüro 48153 Münster Süd-26
? Uwe Fillsack Geschäftsführer, Dipl.-Sozialarbeiter Berufsbetreuer, Geschäftsstelle/Vorstand Verband freiberuflicher Betreuer/innen e.V. - Bundesgeschäftsstelle - Südstraße 26, 48153 Münster Fax: 0251/52 67 24, Tel.: 0251/52 66 89 Di + Mi 10.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr, http://www.sozial.de/vfbhome.htm, http://www.loccum.de/program/p9913.html, http://www.ruhr-uni-bochum.de/zme/Lexikon/litn017.htm Fillsack, Uwe: forw on url: Horst-Deinert(q)t-online.de
? Fillsack Anke (03644) 563970 99510 Apolda Stegmann-21
? Fillsack Anke (03644) 554142 99510 Apolda Stegmann-21
? Fillsack Erika (03644) 610321 99510 Apolda Paul-Schneider -1
? Fillsack Peter (03644) 619745 BrennstoffHdl. 99510 Apolda Jäger-45
? Fillsack Klaus (03644) 557732 99510 Apolda Ernst-Thälmann-Ring 33
? Füllsack Ingrid (036465) 40164 99510 Apolda Mittelgasse 32
? Füllsack Reinhard (036465) 40233 Kfz-Mstr. 99510 Apolda Mittelgasse 46
? Füllsack Martin (036465) 40225 99510 Apolda Mittelgasse 41, http://www.muz.de/sudwest.htm Firma: auto reparatur Automobile Füllsack, PLZ: 99510, Ort: Apolda- Oberndorf, Strasse: An der Gasse 46, Tel. 036465 - 40 233, Fax. 036465 40 233
? Fillsack Gerhard (034465) 20574 06647 Bad Bibra Steinbacher -2
? Fillsack Heinz (034465) 21757 06647 Bad Bibra Saubacher -2a
? Fillsack Karsten (034465) 22021 06647 Bad Bibra Steinbacher -2
? Fillsack Klaus (034465) 20852 06647 Bad Bibra Anger-1a
? Fillsack Rosmarie (034465) 20870 Schuhsalon 06647 Bad Bibra Lauchaer -
? Fillsack Gertraud (0341) 4791368 04179 Leipzig Crede-19
? Fillsack Helga (0341) 3013192 04277 Leipzig Biedermann-66
? Fillsack Rene (0341) 6881698 04315 Leipzig Rosa-Luxemburg -62
? Fillsack Dieter (02164) 49536 41812 Erkelenz Freiheit-47a
? Fillsack Dirk (02164) 950115 41812 Erkelenz (Immerath) Lützerather -3a
? Fillsack Angela (030) 4851197 13187 Berlin Görsch-12
? Füllsack Horst (030) 4011866 13465 Berlin Zeltinger -2A
? Fillsack Claus-Dieter (07731) 64721 78224 Singen Laubwald-1
? Fillsack Falk (07731) 43240 78224 Singen Lessing-11
? Fillsack Falk 01727447708 78224 Singen Lessing-11
? Fillsack (07731) 51312 [78224 Singen Hohentwiel]
? Fillsack H. (07731) 44485 78224 Singen Haydn-9
? Fillsack Gitta u. (07731) 48471 Steffen 78224 Singen Schauinsland-26
? Fillsack Ralf (02263) 47376 51766 Engelskirchen Staadt 5
? Fillsack Sybille 01729417556 51766 Engelskirchen Staadter Weg 52
? Fillsack Mike (02263) 47016 51766 Engelskirchen Staadter Weg 52
? Fillsack Andre (036603) 42581 07570 Weida Untere -16
? Fillsack Werner (036603) 41253 07570 Weida Mühl-8
? Fillsack Kurt (07734) 6758 78244 Gottmadingen (Bietingen) Im Gässle 2
? Fillsack Manfred (07734) 2193 78244 Gottmadingen Hohacker-9
? Fillsack Elisabeth (03375) 872305 15711 Königs Wusterhausen Fontaneplatz 3
? Fillsack Elke (05108) 4829 30989 Gehrden Sorsumer -9
? Fillsack Erika (02166) 623692 41236 Mönchengladbach Von-Galen -4
? Fillsack Christine (034464) 27440 06632 Freyburg Mühl-36
? Fillsack Danielo (0621) 8060277 68219 Mannheim Hallenbuckel 23a
? Fillsack Gerhard (06841) 150003 66424 Homburg Tal-53
? Fillsack Günter (03644) 551832 99510 Flurstedt Dorf-70a
? Fillsack Hans- (06054) 900058 Christoph u. Sigrid 63636 Brachttal (Ud) Bad Sodener -25
? Fillsack Hartmut u. (06041) 50339 Gitta 63683 Ortenberg (Blb) Lindenweg 3
? Fillsack Hartmut (04638) 7338 24963 Tarp Fliederbogen 10
? Fillsack Heiko (034462) 22933 Fliesenlegermeister 06636 Laucha Untere Haupt-3
? Fillsack Hilde (07656) 9158 79859 Schluchsee Am Riesenbühl
? Fillsack Hildegard (02166) 186672 41238 Mönchengladbach Römerbrunnen 29
? Fillsack Ilona (03772) 28468 08289 Schneeberg Friedensring 19
? Fillsack Jens (089) 8128907 80997 München Allacher -196
? Fillsack Jürgen (0351) 2022398 01279 Dresden Grazer -3
? Fillsack Kurt (02166) 187522 41238 Mönchengladbach Bruch-96
? Fillsack Michael u. (07732) 57484 Marion 78315 Radolfzell Mezgerwaidring 18
? Fillsack Peter (03338) 8617 16321 Bernau Saturnring 6 http://www.niederbarnim.com/nb-info/politik/pds1.htm Peter Fillsack Fraktionsvorsitzender PDS-Stadtfraktion Bernau (předseda městské organizace PDS v Bernau) Brauerstr. 8-10, 16321 Bernau gerlinde.schneider(q)lt-pds-fraktion.brandenburg.de vorsitzender.pgf(q)lt-pds-fraktion.brandenburg.de
? Fillsack Torsten 01726864322 [66424 Homburg Saar]
? Fillsack Torsten (06841) 994154 [66424 Homburg Saar]
? Füllsack Paul u. Renate (0751) 44196 88276 Berg Veilchenweg 5
? Füllsack Paul u. (0751) Fax 41157 Renate 88276 Berg (Ettishofen) Veilchenweg 5
? Fillsack Peter (03771) 256576 08312 Lauter/Sa (Lau) Heinrich-Heine -72
? Fillsack Stefan (06202) 127245 68723 Plankstadt Hebel-7
? Fillsack Thea Quelle- (03772) 20661 Agentur 08301 Schlema Marktpassage 17A
? Füllsack Adelheit (036453) 80493 99441 Lehnstedt Nr.52
? Füllsack Carmen (09131) 301286 91058 Erlangen Breslauer -14
? Füllsack E. u. I. (07244) 91995 76297 Stutensee (Bla) Blumen-2
? Füllsack Eberhard (036454) 50739 99444 Tromlitz Neue Gasse 20
? Füllsack Ernst u. (04102) 57522 Ingrid 22926 Ahrensburg Am Haidschlag 45
? Füllsack Ernst (08152) 3482 82211 Herrsching Oberer Stocketweg 9
? Füllsack Franz (07502) 1013 88255 Baindt Lilien-16
? Füllsack Franz (09181) 45471 92318 Neumarkt (Wol) Brunnen-14a
? Füllsack G. (0721) 44801 76227 Karlsruhe Grötzinger -50
? Füllsack Hans MinRat (07531) 939576 a.D. u. Gerlinde 78464 Konstanz Ruppaner-7B
? Füllsack Heinz (0365) 37046 07551 Gera Gessental-27
? Füllsack Joachim (05761) 1247 [31592 Stolzenau]
? Füllsack Joh. (089) 3201530 85748 Garching Türken-14
? Füllsack Markus Dr. (07031) 237431 Rechtsanwalt und Brigitte 71032 Böblingen Altinger -5 http://www.huethig.de:88/themen/js/rws.html?/themen/rws/strafrecht/window/101-120.html 110. Verteidigung in Steuerstrafsachen [editieren | kopieren | löschen] Autoren: Dr. Dietrich Quedenfeld / Dr. Markus Füllsack Preis: DM 68,- ; öS 466,- ; sFr 61,50 Typ: Buch, Wissenschaft, ISBN: 3-8114-9995-5 http://www.jusline.de/jusline/jus.ra.geo.ger.chemnitz.html Dr. Füllsack Markus, 09126 Chemnitz, Jahnstr. 53
? Füllsack Martin Dr. u. (07533) 1728 Sandra 78476 Allensbach Scheffel-31
? Füllsack Martin u. (030) 4061919 Marina [1.... Berlin]
? Füllsack Martin Dr. 01703174050 Rechtsanwalt 78467 Konstanz Lohnerhof-11-13 http://www.jusline.de/jusline/jus.ra.geo.ger.konstanz.html Dr. Füllsack Martin, 78467 Konstanz, Lohnerhofstr. 11
? Füllsack Renate (0751) 25511 Nähstübchen Abänderungen 88212 Ravensburg Obere Breite -35
? Füllsack Rudolf (07544) 5889 88682 Salem (Obw) Netzenberg-1
? Füllsack Sabrina 01712160975 88276 Berg Veilchenweg 5
? Füllsack Steffen (07404) 2645 78736 Epfendorf (Har) Haupt-25
? Füllsack Thomas (0721) 460279 [76327 Pfinztal] http://www.auto-rummel.de/wir/Mitarbeiter/mitarb-et.html Thomas Füllsack, Ersatzteillager, Telefon 07243/7648-15, Fax 07243/7648-44 info(q)auto-rummel.de
? Füllsack Willi (09181) 32594 92318 Neumarkt (Ho) Dahlien-17
? Füllsack Wolfgang (036373) 40234 99628 Buttstädt Rastenberger -13
? Füllsack Wolfgang (03643) 425270 99427 Weimar Warschauer -12 http://www.bauhaus-weimar.de/Bauing/iki/massiv/mb1m1.html ?
Dipl.-Ing. Raimo Füllsack wissenschaftliche Mitarbeiter, (scientific coworker, vědecký spolupracovník) raimo.fuellsack(q)bauing.uni-weimar.de
? Paul Fuellsack, http://www.spd-berlin.de/berlinwahl1948/teilung.html Reporter: "Und jetzt wendet sich Stadtrat Fuellsack - Magistratsdirektor und Leiter der Magistratsabteilung für Ernährung - an die drei amerikanischen Piloten." Fuellsack, Berlínský městský rada 1.10.1948
http://www.dra.de/online/w98-6.htm Gespräch mit dem Berliner Stadtrat für Ernährung, Paul Fuellsack, über die Luftversorgung West-Berlins
? Füllsack, http://www.mutter-habenicht.de/werbung/tank003.htm Vom Kellertank zum Zapfhahn: Auf diesen Füllsack drückt von außen die Kohlensäure und befördert auf diese Weise das Bier zum Zapfhahn. Selbst bei sehr hohem Förderdruck, wie er bei langen ...
? Füllsack, /radtke/lehrveranstaltungen/wirtschaftsstrafrecht/literaturhinweise.htm wirtschaftsstrafrecht, literaturhinweise Von Rechtsanwalt Manzur Esskandari, Saarbrücken Literaturhinweise zum Wirtschafts- und Steuerstrafrecht Neben den Standardwerken zum StGB seien folgende Titel genannt: Autor: Quedenfeld/Füllsack Titel: Verteidigung in Steuerstrafsachen, 1996 Bemerkungen: Vermittelt die Grundlagen für die Verteidigung in Steuerstrafsachen.
? Füllsack, http://www.recordermail.demon.co.uk/fiverecs.htmlMUSIC FOR FIVE RECORDERS BRADE, WILLIAM (1560-1630) EML 249 Paduan & Gagliarda (Füllsack/Hildebrandt, 1609) (Thomas) SSATB Sx5: L2.80 (nabídka hudební patitury pro 5 zobcových fléten) http://www.dacapo-records.dk/danmus17.html
http://www.ozemail.com.au/~saraband/LPMeml.html EML249 Brade: Paduana & Gagliarda (1609) for 5 instruments, From the Fullsack & Hildebrand anthology $9.50


Francie


France[ http://www.annu.com/annu/cgi-bin/www, http://www2.eu-info.com/France/]
[ /netfind/whitepages.adp AOL - White Pages, 29.9.1999, "France": "filsa*", "fulsa*", "fuelsa*", "fillsa*", "fullsa*", "fuelsa*" (diacritics ignored)]
?Filsac Laurent, 3 Rue Thomas D Orleans, Colombes 92700 01 47 85 93 40
?Filsac Andre, 672 Avenue Rosendael, Dunkerque 59240 03 28 65 08 29
?Filsac Francine, 5 Rue Alger, Massy 91300 01 60 13 33 16
?Filsac Michel, Lagratade, Lougratte 47290 05 53 36 40 22
?Filsac Mickael, 34 Avenue Marc Sangnier, Mons En Baroeul 59370 03 20 56 49 55
?Filsac Marie Jeanne, 24 Rue Roger Bissiere, Villereal 47210 05 53 36 08 37

VFilsack Joseph, 16 Rue Sand, Benfeld 67230 03 88 74 23 03
VFilsack Paul, 15 Rue Transversale, Pfastatt 68120 03 89 53 80 34
?Filsack Louis Dentiste, 7 Rue Marckolsheim, Benfeld 67230 03 88 74 49 48, Chirurgiens-Dentistes et Docteurs en Chirurgie Dentaire

VFullsack Joseph, 5 Rue Antoine Bechamp, Ostwald 67540 03 88 66 32 26, (Alsace)
?Fullsack Veronique, 80 Rue Haxo, Paris 75020 01 43 64 79 08
VFullsack Joseph, 47 Rue Heros, Pfastatt 68120 03 89 52 08 43, (Alsace)
?Fullsack Florence, 28 Rue Londres, Strasbourg 67000 03 88 61 94 45, (Alsace)
?Fullsack Guillaume, 5 Route Bitche, Wissembourg 67160 03 88 94 11 53, (Alsace)
VFullsack Gerard, 3 Lange Matten, Oltingue 68480 03 89 40 77 16, Masseurs Kinesitherapeutes, (Alsace)
VFullsack Jean Louis, 14 Rue Elmerforst, Strasbourg 67200 03 88 28 55 56, (Alsace), http://arla.rsn.hk-r.se/~engvall/ITC/itc-14.html ITC-14 (1994), The Workshop for "TDeveloping Countries" was held on the 8 June 1994 during the ITC -14 Congress in Juan-les-Pins, France (6 - 10 June 1994). Papers: Regulation and uncertain environment in the planning process Beatriz Craignou, Jean-Louis Fullsack, France


? Geraldine Elisabeth Fullsack, http://cipcinsa.insa-lyon.fr/etudiants/eleves.htm school, Geraldine.Fullsack(q)insa-lyon.fr
? Filsac, THE FRENCH GENEALOGICAL ASSOCIATIONS: PICARDIE / PICARDY: 60 - http://www.everton.com/usa/GENEALOG/GENEALOG.FRGENEAS ASSOCIATION GENEALOGIQUE DE L'OISE, 7, rue Filsac, 60220 FORMERIE - FRANCE
?Mr. Filsac, ( interview menée par la classe de M. Filsac- Ecole des Glacis - Dunkerque-Centre - 1996), (interview carried out by the class of Mr. Filsac - School of Glacis - Dunkirk-Center - 1996)
? Jacques Silvestre Achille Filsac, /us/us_cd/url/url-principal.html www.napoleon.org: /cgi-bin/wave.cgi?dqi=leonore&icon=/documentation/icones The Léonore database created by the Archives nationales has made a very useful list of all the holders of the /USERS/MCONSTAB/legion.htm Légion d'honneur since its creation up to 1956. Provides information unavailable elswhere!
Patronyme: "filsac"
Cote L0974010
Nom FILSAC [Surname]
Prénom(s) JACQUES SILVESTRE ACHILLE [First name]
Sexe M [Sex: Male]
Date de naissance 1836/04/30 [Date of birth]
Nationalité A [Nationality]
Lieu de naissance LOT;CAHORS [Birthplace]


Velká Británie


UKVJohn Filsak, minister at United Reformed Church in Nottingham, UK, johnfilsak(q)aol.com, Allison, /fccames/sermons/July/july%2012.htm July, Churches
V Tony Filsak, 10 Ise View Road, Desborough, Northants. NN14 2PX, FILSAK(q)aol.com
/~flude/ FLUDE Genealogy site, where I found family of Tony Filsak too.


Kanada


CanadaVPhilippe FULLSACK, http://adder.ocean.dal.ca/philippe/index.html Oceanography, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, B3H 4J1, Canada, philippe(q)cobra.ocean.dal.ca


USA


USA? Jean Marc Fullsack, Chef - Life Style Modification Retreat Program, Sausalito, California, /chefprofile.htm chef profile, http://www.ornish.com/jmarc.htm" home page, heartchef(q)aol.com Adjunct Professor of Hospitality Management, fullsack(q)usfca.edu, /usf/mclaren/Adjunct/Fullsack.html University of San Francisco.
"...Jean-Marc Fullsack, executive chef for the Preventive Medicine Research Institute, directed by Dr. Dean Ornish, in Sausalito, California. Chef Fullsack contributed to Dr. Ornish's best selling books Eat More Weight Less and Everyday Cooking with Dr. Dean Ornish, has made three presentations on low-fat cooking in the White House, cooked for President Clinton and his family, and instructed the White House chefs, Air Force One, Camp David and the Navy Mess on healthy cooking. He spends much of his time teaching cooking techniques that maximize flavor and nutrition while minimizing fat. His students range from hospital and restaurant chefs to home cooks. Jean-Marc was born in France where he was trained in classical French cuisine..."

V JOHN FULLSACK, http://209.140.72.162/ US Social Security Death Index: Name: JOHN FULLSACK, Social Security Number: 127102233, Date of Death: May 1969, Date of Birth: 1 Feb 1891, Residence (2/88 and prior): New York, Last Residence (Zip): 10021 New York, New York, NY
? Fillsack, Joseph, [ Internet FamilyFinder]
Name; Date; Location; Found On; Link
? Fillsack, Joseph; 1850; PA; CD305; Census Microfilm Records: Pennsylvania, 1850 (#305)
? Fillsack, Joseph; 1850-1859; PA; CD317; Census Index: U.S. Selected Counties, 1850 (#317)

1930 United States Federal Census, http://search.ancestry.com/
Name, Age in 1930, Estimated Birth Year
? Stanley Filsak, 40, 1889, CT; Sophia Filsak, 38, 1891, CT; Warren Filsak, 16, 1913, CT; Edward Filsak, 13, 1916, CT; Elsie Filsak, 8, 1921, CT
? Paul B Fillsack, 57, 1872, PA; Marie C Fillsack, 50, 1879, PA; Clara M Fillsack, 20, 1909, PA; Margaret E Fillsack, 16, 1913, PA; Gertrude H Fillsack, 11, 1918, PA

1880 United States Federal Census
? Theresa FILLSACK, Age: 26, Estimated birth year: 1854, Birthplace: Pennsylvania, Relation: Sister, Home in 1880: Johnstown, Cambria, Pennsylvania, Marital status: Single, Race: White, Gender: Female, Head of household: Lizzie HORNICK, Father's birthplace: BAVARIA, Mother's birthplace: BAVARIA

http://www.ellisislandrecords.org/
Name; Nationality; From; Date of Immigration; Age; Gender; Single/Married/Widow; Ship; Harbour
? Filchek, Jacub; Austria, Bohemian; Trebon; April 14, 1903; 26y; M; S; Kronprinz Wilhelm; Bremen, Germany
? Filchek, Josef; Austria, Bohemian; Trebon; April 14, 1903; 20y; M; S; Kronprinz Wilhelm; Bremen, Germany
? Filchek, Josefa; Austria, Bohemian; Trebon; April 14, 1903; 19y; F; S; Kronprinz Wilhelm; Bremen, Germany
? Filchek, Rosalie; Austria, Bohemian; Trebon; April 14, 1903; 55y; F; W; Kronprinz Wilhelm; Bremen, Germany
V Fullsach, Jan; Austria, Bohemian; Jarosov, Bohemia; August 15, 1911; 20y; M; S; Kronprinzessin Cecilie; Bremen, Germany